اشتراک‌گذاری در یک Place

شما می‌توانید از دو راه پست‌ها و فایل‌هایتان را در  Place موردنظر به اشتراک بگذارید: راه اول، نوشتن پست و اشتراک‌گذاری با یک Place و راه دوم، نوشتن پست در جعبه‌ی صفحه‌ی اصلی Place و اشتراک‌گذاری آن.

نوشتن یک پست و اشتراک‌گذاری آن با یک Place

۱.برای نوشتن یک پست جدید از نوار کناری روی آیکون نوشتن کلیک کنید. صفحه‌ی نوشتن با یک نوار ابزار ساده برای شما باز خواهد شد که به شما هرآنچه که نیاز دارید را ارایه می‌دهد.

۲.پست خود را بنویسید به آن یک عنوان اضافه کنید، در صورت لزوم متن را تغییر داده و یا به آن فایلی پیوست کنید.

۳.با وارد کردن نام، نام کاربری یا نشانی ایمیل دریافت کنندگان موردنظرتان در بالای جعبه‌ی نوشتن و در بخش «اشتراک‌گذاری با » پست را با هرکس که مایلید به اشتراک بگذارید. درصورتی که مخاطبان موردنظرتان هنگام تایپ در بخش تماس‌های پیشنهادی ظاهر می‌شوند می‌توانید به‌سادگی روی آن‌ها کلیک کنید.

شما می‌توانید پست خود را با ۲۰ دریافت کننده شامل کاربران نستدی و یا نشانی‌های ایمیل بیرون از نستد به اشتراک بگذارید.

۴.پس از پایان کار، روی اشتراک‌گذاری کلیک کنید. این پست با تمام کسانی که شما در بخش «اشتراک‌گذاری با» نام کاربری آن‌ها را وارد کردید به اشتراک گذاشته می‌شود.

نوشتن پست در جعبه‌ی نوشتن

۱.در شروع کار به Place موردنظرتان برای اشتراک‌گذاری پست بروید.

۲. بافرض اینکه مدیر Place به همه‌ی اعضا اجازه‌ی اشتراک گذاری پست در آن Place را داده باشد؛ جعبه‌ی نوشتن پست در بالای Place برای همه دردسترس خواهد بود.

۳. روی جعبه‌ی نوشتن کلیک کرده و شروع به نوشتن پست کنید. درصورتی که می‌خواهید فایلی را پیوست کنید می‌توانید این کار را با کشیدن و انداختن فایل از دسکتاپ انجام دهید.

۴.باانتخاب گزینه‌ی ارسال، فایل‌هایتان را مستقیماً به Place موردنظر پست کنید.