بازدید معاونت وزیر ارتباطات از غرفه‌ی نستد

روز دوم الکامپ، گروه روناک و غرفه‌ی نستد افتخار میزبانی از معاونت وزیر ارتباطات و ریاست سازمان ارتباطات زیرساخت، جناب مهندس آذری جهرمی را داشت.