بازدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد از غرفه‌ی نستد

در روز اول برگزاری نمایشگاه الکامپ ۹۶، غرفه‌ی نستد میزبان دکتر موسی‌خانی و دکتر توکلی معاونت پژوهش و فناوری و ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد و همراهان ایشان بود.