ترک یک place

شما می‌توانید هر زمان که مایل بودید یک place را ترک کنید. درصورتی‌که مدیر یک place هستید باید قبل از ترک آن ابتدا یکی از اعضا را با استفاده از قابلیت ترفیع به مدیر تبدیل کنید.

۱. ابتدا به place مورد نظرتان بروید.

۲. از گوشه‌ی سمت چپ بالای place گزینه‌ی امکانات بیشتر را انتخاب کنید.

۳. از این لیست، روی مورد آخر یعنی ترک کردن کلیک کنید.

۴.در آخر پنجره‌ای باز می‌شود که از شما می‌خواهد تصمیم خود را برای ترک place تایید کنید و درصورت موافقت با کلیک روی گزینه‌ی بله place را ترک خواهید کرد.