تغییر شکل متن در پست

زمانی‌که شما درحال نوشتن یک پست هستید می‌توانید به‌راحتی از راه یک جعبه‌ابزار ساده که در اختیار شما قرار گرفته تغییرات مدنظرتان را برروی نوشته اعمال کنید.

تغییر شکل پست

. برروی آیکون نوشتن کلیک کنید.

. پنجره‌ی نوشتن باز خواهدشد و شما می‌توانید از راه جعبه‌ابزاری که در انتهای پنجره‌ی نوشتن قرار دارد، متن‌تان را تغییر دهید.

.باکلیک برروی یک بخش و انتخاب آن، تغییرات را اعمال کنید.

گزینه‌های جعبه‌ابزار به این ترتیب هستند:

. پیوست‌ها

. گنجاندن و ویرایش پیوند

. اندازه و نام قلم

. رنگ متن

. گزینه‌های تغییر جهت متن