فرستادن یک پست

در نستد این امکان وجود دارد که با استفاده از آیکون فرستادن، پستی را که دریافت کرده‌اید به چند کاربر یا  place و یا نشانی‌های ایمیل خارج از نستد بفرستید.

فرستادن به یک یا چند کاربر

  1. پست مورد نظرتان برای فرستادن را انتخاب کنید.
  2. برروی گزینه‌ی فرستادن کلیک کنید.
  3. پنجره‌ی نوشتن باز خواهدشد و شما می‌توانید تمام موارد مدنظرتان را ازجمله: تغییرشکل متن، اضافه یا حذف پیوست و اضافه یا حذف دریافت‌کنندگان اعمال کنید.
  4. برروی اشتراک‌گذاری کلیک کنید.

تغییر  تنظیمات مربوط به دریافت‌کنندگان

  1. پست موردنظرتان را انتخاب کنید.
  2. برروی گزینه‌ی فرستادن کلیک کنید.
  3. پنجره‌ی نوشتن باز می‌شود و می‌توانید در بخش «اشتراک‌گذاری با»، نام دریافت‌کنندگان ازجمله: نام کاربری، شناسه‌ی کاربری Place یا نشانی ایمیل را اضافه کنید و برای حذف هریک از آن‌ها به‌سادگی برروی علامت ضربدر ی که در کنارشان وجود دارد کلیک کنید.
  4. برروی اشتراک‌گذاری کلیک کنید.