مدیریت عضویت در یک place

تفاوت بین مدیر و عضو یک Place

مدیر عضوی از یک Place است که  کنترل تمام امور اجرایی یک Place برعهده‌ی او است. دعوت و اضافه کردن اعضا، ساخت Placeهای زیر لایه و کلیه‌ی تنظیمات یک Place از وظایف یک مدیر است. یک آیکون تاج، وجه تمایز  بین مدیر و دیگر اعضای یک  Place است که روی عکس پروفایل او قرار گرفته است.

عضو درواقع کاربری‌ست که به یک Place دعوت و یا اضافه می‌شود. سطح فعالیت و یا توانایی‌های اعضا در یک Place بستگی به سطوح دسترسی و تنظیماتی دارد که از سوی مدیر یک Place صورت می‌گیرد.

بد نیست بدانید: مدیران لزوما سازندگان اولیه‌ی یک Place نیستند و می‌توانند با قابلیت ترفیع تبدیل به یک مدیر و یا با تنزل به یک عضو ساده تبدیل شوند.

تغییر سمت اعضا

اعضا می‌توانند با استفاده از  قابلیت ترفیع به یک مدیر تبدیل شوند و درعین‌حال با استفاده از قابلیت تنزل از سمت مدیریت به یک عضوعادی برسند و یا اینکه توسط مدیر کلن از یک Place حذف شوند.

ترفیع یک عضو

اگر شما مدیر یک Place باشید قادرید که یکی از اعضای خود را با استفاده از قابلیت ترفیع با خودتان هم‌رتبه کنید. دراین بخش پیشنهاد ما به شما این است که درباره‌ی این موضوع کاملا حساب‌شده و دقیق عمل کنید زیرا زمانی‌که شما یک شخص را به مدیر تبدیل می‌کنید آن فرد می‌تواند اختیارات کامل یک مدیر را داشته باشد و حتی کل Placeو اطلاعات مربوط به آن را حذف کند.

۱. برای این‌کار کافی‌ست به Place موردنظرتان بروید.

۲. روی گزینه‌ی امکانات بیشتر که در گوشه‌ی سمت چپ صفحه قرار دارد کلیک کنید.

۳. در این بخش گزینه‌ی تنظیمات Place را انتخاب کنید.

۴.اگر کمی با موس خود به سمت پایین بروید بخش اعضا را می‌بینید که می‌توانید در آن قسمت اعضای موردنظرتان را انتخاب کنید.

۵. بعد از انتخاب عضو موردنظرتان روی قسمت تنظیمات بیشتر کلیک کنید.

۶. از این لیست گزینه‌ی ترفیع را انتخاب کنید.

سمت آن عضو موردنظر به مدیر ترفیع پیدا می‌کند و این تغییر در کنار اسم آن شخص با یک آیکون قابل مشاهده است.

تنزل یک عضو

۱. از بخش تنظیمات Place یک Place همان‌طور که در تصویر نمایش داده شده عضوی را که می‌خواهید سمت او را از یک مدیر به عضو عادی تغییر دهید انتخاب می‌کنید.

۲. از روی اسم فرد موردنظر روی منوی تنظیمات بیشتر کلیک کنید.

۳. از لیست پیش‌روی‌تان گزینه‌ی تنزل را انتخاب کنید.

۴. موقعیت آن‌ها از یک مدیر به یک عضوعادی تنزل پیدا خواهد کرد و آیکون تاج از روی اسم حذف خواهد شد.