مرور زنجیره‌ای از پست‌ها

شما می‌توانید یک زنجیره پست با دریافت‌کنندگان مختلف و پاسخ‌های متنوع داشته باشید.  درصورتی که دریافت‌کنندگان به پست اصلی شما پاسخ دهند شما به‌صورت خودکار  یک زنجیره‌ی پست شامل لیستی از  پاسخ‌های متوالی خواهید داشت که با پست اصلی شروع می‌شوند.

مرور زنجیره‌ای از  پست‌ها

  1. زنجیره‌ی پستی موردنظرتان را انتخاب کنید.
  2. با حرکت موس به سمت بالای پست، خط سبزرنگ سمت راست را مشاهده خواهید کرد. درصورتی که پست رشته‌ای نباشد این خط، آبی خواهد بود.
  3. شما می‌توانید برروی آیکون پاسخ که درکنار خط سبزرنگ قرارگرفته و نشان‌دهنده‌ی توالی پاسخ‌هاست کلیک کنید و یا اینکه از راه گزینه‌ی امکانات بیشتر از گوشه‌ی سمت چپ پایین پست و یا انتخاب نمایش کامل، پست را به‌طور کامل باز کنید.
  4. نمایش کاملی از بیشتر پاسخ‌های اخیر به زنجیره‌ی پست‌ها با تاریخ اشتراک‌گذاری و نمایش مخاطبان بازخواهد شد. ازنظر دیداری، پاسخ‌های قبلی به‌شکل خطی و با یک ترتیب زمان‌بندی‌شده خواهدبود. شما می‌توانید هریک از آن‌ها را با کلیک برروی آن مشاهده کنید.

دریافت‌کنندگان پست در انتهای یک پست و در کنار یک علامت هشتگ نمایش داده می‌شوند.