مصاحبه‌ی اینوتاکس با فرزین نامی نماینده‌ی نستد

مصاحبه‌‌ی اینوتاکس، رسانه‌ی تصویریِ کارآفرینی و نوآوری ایران با «فرزین نامی» رییس هیئت مدیره‌ی گروه روناک درباره‌ی دو محصول «نستد» و «تبلیغگرام» در نمایشگاه الکامپ ۹۶.

https://goo.gl/moj7Xq