نام بردن از یکی از اعضای place

شما می‌توانید برای اظهار نظر درباره‌ی یک پست و برقراری ارتباط سریع‌تر با دیگر اعضای تیم، نام کاربر موردنظر را در کنار  @ تایپ کرده و او را متوجه پیام خود کنید و به اصطلاح منشن کنید.

به‌خاطر داشته باشید که  شما می‌توانید  تنها افراد  همان place را به اصطلاح منشن کنید و اگر لازم است فردی غیر از اعضای همان  Place را منشن کنید ابتدا لازم است که:

. دعوت کردن: افراد را به Grand Place دعوت کنید.

. اضافه کردن: افراد را به همان Place خاص اضافه کنید.

تنها مدیر یک Place و یا اعضا در صورت داشتن دسترسی ازسوی مدیر Place می‌توانند این کار را انجام دهند.