نستد در بیست و سومین نمایشگاه ایران،الکامپ

 در سال ۹۶، الکامپ بیست و سوم، میزبان نستدی منحصربه‌فرد و کارآمد خواهد بود.

از ۳۰ تیر تا ۲ مرداد در غرفه‌ی نستد منتظر شما هستیم.