نظردهی برروی یک پست

شما می‌توانید به سرعت دیگران را در جریان پستی که در یک  Place به اشتراک‌گذاشته‌اید قرار دهید؛ و از این راه به دیگر اعضای Place اجازه دهید که در جریان بحث‌ها و فعالیت‌های شما درباره‌ی آن پست باشند بدون اینکه وقتی از آن‌ها تلف شود.

نظردهی زیر یک پست

  1. پستی را که می‌خواهید برروی آن نظر خود را بگذارید، انتخاب کنید.
  2. متن خود را زیر پست در بخش «نظر خود را بنویسید » تایپ کنید.
  3. با فشردن دکمه‌یEnter و ثبت نظر، نویسنده‌ی پست از راه یک اعلان، متوجه فعالیت شما در این پست خواهدشد و می‌تواند پاسخ شما را بدهد.

حذف یک نظر

شما می‌توانید فقط تا ده دقیقه بعد از  ارسال یک نظر، آن را حذف کنید.

  1. نظری را که مایل به حذف آن هستید، انتخاب کنید.
  2. با کلیک برروی آیکون سطل آشغال کنار نظر، به‌طور خودکار نظر شما حذف خواهدشد. این آیکون فقط تا 10 دقیقه بعد از ثبت نظر، نمایش داده خواهدشد و پس از گذشت این زمان خودبه‌خود از بین خواهدرفت.