واژگان کلیدی نستد

Grand Place: اولین و اصلی‌ترین لایه برای طبقه‌بندی ارتباطات که توسط شما ساخته می‌شود و لایه‌های دیگر زیرمجموعه‌ی آن قرار می‌‌گیرند. این اولینPlaceساخته شده توسط شماست که اعضا را به آن دعوت می‌کنید.

Place: فضایی در لایه‌ی میانی یک Grand Place است که شما می‌توانید برای ساماندهی و مدیریت ارتباطاتتان آن را بسازید و اعضای Grand Place را به آن اضافه کنید.

Sub-Place: نوعی از Place که درون یک Place دیگر با هدفی خاص و برای اعضایی مشخص ساخته می‌شود که همگی از اعضای Grand Place زیرمجموعه‌ی این Place هستند.

Private Place: همان دستهPlaceهایی که فقط اعضایی از Grand Place قادر به دیدن پست‌ها و فعالیت در آن هستند که عضو این Private Place شده باشند.

Common Place: نوعی Place که تمام اعضای Grand Place بدون اینکه عضو آن شده باشند می‌توانند در آن مشارکت داشته و محتوای آن راببینند.

مدیر: مدیر یک Place بیشترین سطح دسترسی و کنترل در یک Place را دارد. دعوت و اضافه‌کردن اعضا، ساخت زیرمجموعه و تغییر تنظیمات در یک Place از جمله اختیارات مدیر است.

عضو: همان کاربری‌ست که برای عضویت درPlace  از او دعوت شده است. سطح دسترسی‌های اعضای یک Place بستگی به تنظیماتی دارد که توسط مدیر یک Place صورت می‌گیرد.

پست: متن نوشته‌ شده‌ای که می‌توانید آن را با Placeهای موردنظرتان به اشتراک بگذارید. این پست‌ها می توانند هر فایلی را با هر فرمت و اندازه‌ای دربربگیرند.

اشتراک‌گذاری: گزینه‌ای که از راه آن می‌توانید یک یا چند پست را با یک یا چند Place به اشتراک بگذارید.

پاسخ: قابلیتی که به واسطه‌ی آن، شما می‌توانید به‌شکل مستقیم به یک پست، پاسخ دهید و زنجیره‌ای از پست‌ها را با چند شخص یا Place بسازید.

فرستادن: امکان به اشتراک‌گذاری دوباره‌ی پست‌های ارسالی و دریافتی‌تان با کاربر مورد نظر است.

نظردهی: قابلیتی که به شما اجازه می‌دهد در زیر پست‌ها،  اظهارنظر کرده و واکنش نشان دهید.

نام بردن: قابلیتی که شما می‌توانید با استفاده از آن، هریک از اعضای Place را با تایپ @ و شناسه‌ی کاربری در زیر پستی خاص نام برده و در اصطلاح منشن کنید.

حذف: امکانی که در اختیار مدیران Place برای حذف پست‌های به اشتراک‌گذاشته شده قرار گرفته است.

پس گرفتن: حذف یک پست به اشتراک‌گذاشته شده از تمام Placeها ظرف مدت 24 ساعت.

جست‌و جو: نوعی موتور قدرتمند داخلی که به جست‌وجوی پست‌ها، فایل‌ها و ارتباطاتی که در  پی آن‌ها هستید می‌پردازد.

خوراک: اولین صفحه‌ای که بعد از واردشدن به نستد پیش روی شماست و شما می‌توانید از اینجا به تمام پست‌هایی که به‌اشتراک ‌گذاشته‌اید یا پست‌های نشانک‌گذاری شده و تمام فعالیت‌های یک  Place دسترسی داشته باشید.

نشانک‌گذاری: قابلیتی که امکان ذخیره‌ی پست‌های موردنظرتان را برای مرور و بازبینی در دفعات بعد فراهم می‌کند.

اعلان: قابلیتی که شما را از  رخدادهای مهم یک Place که خودتان مشخص کرده اید آگاه می‌کند.

نمایش در خوراک: قابلیتی که شما می‌توانید به‌منظور اعمال برای Placeهای مدنظرتان در نظر بگیرید.