پاسخ‌گویی به یک پست

برای پاسخ‌گویی به یک پست، برروی دکمه‌ی پاسخ در سمت راست گوشه‌ی پایین پست کلیک کنید. پس از باز شدن پنجره‌ی نوشتن، شما می‌توانید شروع به نوشتن پاسخ کنید.

با کلیک برروی قسمت اشتراک‌گذاری می‌توانید تعداد دریافت‌کنندگان خود را اضافه کنید.

پاسخ‌دهی به یک یا چند کاربر

  1. پست مدنظرتان برای پاسخ را انتخاب کنید.
  2. برروی دکمه‌ی پاسخ کلیک کنید.

3.با باز پنجره‌ی نوشتن، شما می‌توانید پاسخ خود را در این قسمت بنویسید و درصورت لزوم متن را تغییرشکل دهید؛ فایلی را به پیوست اضافه یا کم کنید و درصورت تمایل تعداد دریافت‌کنندگان را تغییر دهید.

4.برروی اشتراک‌گذاری کلیک کنید.

تغییر  تنظیمات مربوط به دریافت‌کنندگان

  1. پستی را که مایلید به آن پاسخ دهید، انتخاب کنید.
  2. برروی گزینه‌ی پاسخ کلیک کنید.
  3. بعد از بازشدن پنجره‌ی نوشتن، در بخش اشتراک‌گذاری شما می‌توانید با تایپ نام‌کاربری، شناسه‌ی کاربری Place یا نشانی ایمیل، تعداد دریافت‌کنندگان را اضافه کنید. برای حذف هریک از آن‌ها با کلیک برروی علامت ضربدر کنار نام دریافت‌کننده، به‌سادگی اقدام کنید.

برروی اشتراک‌گذاری کلیک کنید.